At skåne miljøet

– er en kerneværdi for os

BHJ Fondens initiativpris 2018

– for den grønne forskel

Prisen overrækkes til en sønderjysk virksomhed eller organisation, der har succes med at udvikle deres produktion og produkter i en bæredygtig retning.

Det kan fx. være en virksomheder der:
• har bæredygtighed som grundlag for deres forretning
• oplever stigende efterspørgsel efter deres bæredygtige løsninger og produkter
• bidrager markant til mindre udledning af CO2, energiforbrug eller affald fra landsdelen Sønderjylland.

Nedenfor kan du læse begrundelsen for at Centralvaskeriet blev året grønne virksomhed.

Indstilling af Centralvaskeriet A/S

Centralvaskeriet er en virksomhed, der har været på forkant med udviklingen, hvilket har drevet virksomheden i en bæredygtig retning. Centralvaskeriet er et højteknologisk vaskeri, der konstant arbejder med at videreudvikle teknologier med fokus på den mest bæredygtige produktion.

Centralvaskeriet har gennem de seneste par år investeret massivt i energirigtige maskiner samt genvindingsanlæg til både vand og varme, der også har været med til at gøre Centralvaskeriet til det førende full service industrivaskeri i Skandinavien.

Succes med bæredygtige løsninger

Centralvaskeriet har fokus på at drive processerne mod bæredygtige løsninger, og virksomheden har fra start været helt fremme, når det gælder løsninger til genindvinding af vand og varme, samt skånsom og miljørigtig vaskekemi, der har resulteret i en nedbringelse af forbruget på vand, el, kemi og gas på over 50 %.

Centralvaskeriet har således formindsket vandforbruget per vask med 78 %, der er altså sket en forbedring, så man i dag er 473 % mere effektive. Virksomheden har energioptimeret processerne yderligere ved at udsluse varmen fra affaldsvand, hvor varmen samles op og genanvendes i byvandet, der varmes op. Det har resulteret i, at virksomheden er gået fra at kunne vaske rent ved 45° fremfor 80°, der svarer til et fald på næsten 50 %.

En klar udvikling ses også i energiforbruget, hvor virksomheden er gået fra at have et energiforbrug på 2,6 KwH pr kilo tøj til nu et forbrug på under 1 KwH per kilo tøj, der svarer til en reduktion på 62 %, altså en forbedring på 260 % i forhold til mængden af energi.

Alt i alt en udvikling, der bidrager markant til en mindre udledning af CO2 og nedsætter energiforbruget væsentligt.

Grønt udsyn

Det er ikke kun på processerne, at Centralvaskeriet tænker grønt. Der ses på brugen af tekstiler, og der er især fokus på genanvendelsen af tekstiler. Tekstilerne afvandes hurtigere og derved tørre hurtigere, hvilket resulterer i mindre bearbejdning og mindre forbrug af gas.

Derfor vælger virksomheden altid miljørigtige tekstiler, og man har derfor bæredygtigheden med gennem hele værdikæden – både i forhold til produkt og processer. Hos centralvaskeriet har man en klar politik om, at det logistikmæssige bidrager til nedbringelse af CO2, og derfor kører man af princip kun med fyldte vogne, og forsøger at optimere på ruter og mængder for netop ikke at køre med spildplads.

Fremadrettet har virksomheden fokus på, hvordan man kan forlænge levetiden på tekstiler og implementere hele craddle-to-craddle konceptet. Her skal tekstilerne genanvendes i møbelindustrien til fx udvikling af bordplader og polstring. Cirkulær økonomi, hvor produkter og indholdsstoffer indgår i kontinuerlige kredsløb, er derfor også på agendaen i fremtiden.

Miljømærker

Nedenfor har vi forsøgt på en simpel måde at beskrive de forskellig miljømærker, som bliver brugt i nogle af vores tekstiler og arbejdsprocesser.

EU Ecolabel

– Minimeret brug af miljøskadelige stoffer
– Strenge krav der sikrer mod brugen af sundhedsskadelige kemikalier
– Strenge krav der sikrer mod skadelige emissioner og spildevandsudledninger
– Strenge krav til arbejdsmiljøet i produktionsprocessen
– Høje krav til tekstilfibrene og til det færdige produkts egenskaber
Vores vigtigste produkter har opnået EU Ecolabel certificering og vi arbejder udfra en målsætning om at alle produkterne over tid skal leve op til kravene.

Oeko-Tex – Confidence in Textiles

Oeko-Tex® 100 “Confidence in Textiles”, Klasse 1, er et sundhedsmærke, som primært sikrer slutbrugerne mod afgivelse og afdunstninger af farlige stoffer. Oeko-Tex® 100.
Størstedelen af vores tekstiler er mærket med Oeko-Tex.

BCI Bomuld

Better Cotton Initiative – Organisationens mål er at forbedre den traditionelle bomuldsproduktion ved at gøre det muligt for bønderne at træffe bedre beslutninger. Sådanne beslutninger bør baseres på viden om, hvad der er bedst for bondens produktion, lønsomhed og sundhed på langt sigt. BCI har programmer for teoretisk uddannelse, praktisk uddannelse og rådgivning.
BCIs målsætning er, at 30% af verdensbomuldsprodukter i 2020 er produceret i henhold til deres principper, samtidig med at de når ud til 5 millioner bønder. BCI principperne er inkluderende – jo flere bønder man når ud til, jo bedre.
Hos Centralvaskeriet har vi fokus på vores leverandøres BCI målsætning.

Svanemærket

Alle vores vaskeprocesser indeholder svanemærkede vaskemidler.

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message