At skåne miljøet

– er en kerneværdi for os

Vi påtager os gerne vores del af ansvaret for miljøet. Centralvaskeriet A/S har fra starten været med helt fremme, når det gælder løsninger til genvinding af vand og varme, samt brug af skånsom og miljørigtig vaskekemi. Dette har resulteret i en nedbringelse af forbruget på vand, el, kemi og gas med over 50% i vores hus.

Centralvaskeriet A/S er underlagt kontrol af Teknologisk Institut, som er et kvalitets miljø- og hygiejnekontrolsystem, der sikrer, at vaskeriernes produktionslokaler, produktionsmetoder, færdigprodukter og personalehygiejne løbende overvåges.

Centralvaskeriet har gennem de sidste par år investeret massivt i energirigtige maskiner samt genvindingsanlæg til både vand og varme. Med disse tiltag er Centralvaskeriet det førende full service industrivaskeri i Skandinavien.

Miljømærker

Nedenfor har vi forsøgt på en simpel måde at beskrive de forskellig miljømærker, som bliver brugt i nogle af vores tekstiler og arbejdsprocesser.

EU Ecolabel

– Minimeret brug af miljøskadelige stoffer
– Strenge krav der sikrer mod brugen af sundhedsskadelige kemikalier
– Strenge krav der sikrer mod skadelige emissioner og spildevandsudledninger
– Strenge krav til arbejdsmiljøet i produktionsprocessen
– Høje krav til tekstilfibrene og til det færdige produkts egenskaber
Vores vigtigste produkter har opnået EU Ecolabel certificering og vi arbejder udfra en målsætning om at alle produkterne over tid skal leve op til kravene.

Oeko-Tex – Confidence in Textiles

Oeko-Tex® 100 “Confidence in Textiles”, Klasse 1, er et sundhedsmærke, som primært sikrer slutbrugerne mod afgivelse og afdunstninger af farlige stoffer. Oeko-Tex® 100.
Størstedelen af vores tekstiler er mærket med Oeko-Tex.

BCI Bomuld

Better Cotton Initiative – Organisationens mål er at forbedre den traditionelle bomuldsproduktion ved at gøre det muligt for bønderne at træffe bedre beslutninger. Sådanne beslutninger bør baseres på viden om, hvad der er bedst for bondens produktion, lønsomhed og sundhed på langt sigt. BCI har programmer for teoretisk uddannelse, praktisk uddannelse og rådgivning.
BCIs målsætning er, at 30% af verdensbomuldsprodukter i 2020 er produceret i henhold til deres principper, samtidig med at de når ud til 5 millioner bønder. BCI principperne er inkluderende – jo flere bønder man når ud til, jo bedre.
Hos Centralvaskeriet har vi fokus på vores leverandøres BCI målsætning.

Svanemærket

Alle vores vaskeprocesser indeholder svanemærkede vaskemidler.

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message